Wie ben ik ?

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb een opleiding gevolgd voor kleuterleidster en ben bevoegd leerkracht voor het basisonderwijs.
Gedurende het werken in het basisonderwijs heb ik aan alle groepen van de basisschool les gegeven.
Na de geboorte van de kinderen ben ik tijdelijk gestopt met werken. Later ben ik weer gaan invallen op de school van de kinderen. Daarnaast was ik oppasmoeder en heb ik bijles gegeven aan kinderen met rekenproblemen. Ik liep echter steeds tegen het feit aan, dat ik deze leerlingen met hulp van de remedial teacher verder had kunnen helpen, maar ik wilde zelf in staat zijn om te ontdekken wat er met een kind aan de hand was. Daarom ben ik in 2006 begonnen aan de opleiding voor remedial teaching bij Fontys OSO, om zo probleemkinderen professioneel te kunnen begeleiden. Ik ben sinds juni 2008 gediplomeerd remedial teacher en behaalde aldus de academische graad “Master Special Educational Needs”.