Werkwijze scholen

Stap 1.Eerste contact

De school neemt telefonisch contact op. Ik noteer in het kort wat de problemen zijn en maak dan een afspraak met de groepsleerkracht om samen het intakeformulier door te nemen.

Als het kind al eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als ik het onderzoeksverslag voor dit gesprek kan doornemen. Verder zou ik graag wat schriftjes met recent schoolwerk inzien en zijn de gegevens over de leerstofontwikkeling belangrijk (dossier LVS). Zo heb ik al veel gegevens van het kind en kan ik bekijken of ik het kind kan helpen.

 

Stap 2. Het gesprek met de groepsleerkracht

We gaan tijdens dit gesprek dieper in op de problemen en dan kan ik aangeven of ik het kind kan helpen. Hierbij geef ik ook aan wat ik te bieden heb en wat ik van de school verwacht. Daarna ondertekenen de school en ik een contract waarin de periode en het tarief wordt vastgelegd.

 

Stap 3. Anamnese

Vervolgens vindt er (als dit noodzakelijk is) een onderzoek plaats naar de problemen. Het is belangrijk voor het kind om aan te sluiten bij de lesmethode die het kind gewend is, dus ik zal ook de methode van de school bekijken om daarop aan te kunnen sluiten. Als ik alle gegevens heb verzameld maak ik een handelingsplan, dat ik samen met de groepsleerkracht bespreek.

 

Stap 4. De begeleiding

Van iedere begeleiding wordt een verslag gemaakt dat ik opstuur naar de groepsleerkracht, zodat deze goed op de hoogte is van wat ik met het kind gedaan heb.

 

Stap 5. Eindevaluatie

Na de afgesproken periode vindt er een eindevaluatie plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt besproken of de einddoelen behaald zijn en wat de volgende acties zijn:

  • Kan de begeleiding beëindigd worden?
  • Wordt de begeleiding nog voor een nieuwe periode gecontinueerd?
  • Wordt er geadviseerd om andere hulpverlening in te schakelen?

De groepsleerkracht krijgt een verslag van dit eindgesprek.
Als de begeleiding verder gaat wordt er een nieuw contract opgesteld.