Werkwijze ouders

Stap 1.Eerste contact

Ouders nemen telefonisch contact op. Ik noteer in het kort wat de problemen zijn en stuur dan een intakeformulier op dat we tijdens het intakegesprek zullen doornemen. Als uw kind al eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld door psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als ik het onderzoeksverslag voor het intakegesprek kan doornemen. Indien dit mogelijk is, zou ik graag wat schriftjes met recent schoolwerk inzien. Verder zijn de gegevens over de leerstofontwikkeling belangrijk. Het gaat dan om de toetsgegevens van uw kind uit het leerling-volgsysteem van de school. Zo heb ik al veel gegevens van uw kind en kan ik al bekijken of ik uw kind kan helpen.

 

Stap 2. Het intakegesprek

We gaan tijdens het intakegesprek dieper in op de problemen en dan kan ik aangeven of ik uw kind kan helpen. Hierbij geef ik ook aan wat ik te bieden heb en wat ik van de ouders verwacht. Het kind komt dan mee, zodat we kunnen kijken of het klikt tussen mij en het kind, en dan wordt besloten of de begeleiding doorgaat. Zodra we hebben besloten dat de begeleiding gaat starten, ondertekenen de ouders en ik tijdens de eerste begeleiding een contract waarin de periode en het tarief worden vastgelegd. Dit contract kan altijd verlengd worden.

 

Stap 3. Anamnese

Vervolgens vindt er (als dit noodzakelijk is) een onderzoek plaats naar de problemen en wordt er, als de ouders dit goed vinden, contact opgenomen met de leerkracht van het kind. De leerkracht van het kind kan verdere bijzonderheden over het kind aanvullen, zodat ik vanuit meer perspectieven het kind kan bekijken. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt, dat ik opstuur naar de ouders en eventueel naar de betreffende leerkracht.

 

Stap 4. De begeleiding

Tijdens de begeleiding is het kind altijd alleen met mij, tenzij ik de ouder vraag erbij te komen zitten om uitleg te geven over bepaalde activiteiten. Van iedere begeleiding wordt een verslag gemaakt, dat ik opstuur naar de ouders en eventueel naar de betreffende leerkracht. Hierdoor zijn zij goed op de hoogte van wat ik met het kind gedaan heb.