Interessante links

Op deze bladzijde bied ik u een aantal links aan om verder te lezen over een bepaald onderwerp. De volgorde waarin deze links worden weergegeven zegt niets over de kwaliteit, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van deze sites. Het is alleen bedoeld om u extra informatie te verschaffen.

 

Algemeen
www.lbrt.nl

De landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teachers

 

remedialteaching.startpagina.nl
Hier staat alles op over remedial teaching

 

www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor ouders met kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen

 

www.kijkopontwikkeling.nl

Dit is een informatieve en onafhankelijke website over de algehele ontwikkeling van het kind bestemd voor ouder, leerkrachten, professionals en andere geïnteresseerden. Ik ben aan deze website verbonden als deskundige en beantwoord vragen die ouders hier stellen.

 

Lezen
www.steunpuntdyslexie.nl
Steunpunt dyslexie

 

www.stichtingdyslexienederland.nl
Stichting voor bevordering van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met informatie en vragen rond diagnostiek en behandeling

 

Links voor kinderen over lezen

www.makkelijklezenplein.nl
Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen

 

www.woordkasteel.com
Een taalprogramma voor op de computer

 

Rekenen
www.dyscalculie.org
Informatie voor ouders en leerkrachten, door een ouder van een kind met dyscalculie

 

JaMaRa

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

 

Links voor kinderen over rekenen

www.fi.uu.nl/rekenweb/welcome.html
Een website met allerlei rekenspelletjes

 

www.woordkasteel.com/sommenwebsite/indexsp.htm
Sommenplaneet: Een rekenprogramma voor op de computer