Inleiding

In de loop der jaren dat ik voor de klas heb gestaan, stuitte ik steeds weer op kinderen met leerproblemen. Ik merkte ook dat er vaak te weinig tijd is in de dagelijkse praktijk om deze kinderen onder schooltijd te helpen. RT’ers worden bij ziekte vaak voor de klas gezet, omdat er te weinig invalkrachten zijn om de klassen op te vangen. Het kind dat dan extra begeleiding nodig heeft, blijft dan in zijn eigen klas, omdat de leerkracht die hem begeleidt ergens anders harder nodig is.

 

Op sommige scholen kiest men ervoor om de RT’er zijn werk te laten doen, maar dan ben je vaak afhankelijk van het beperkte aantal uren dat er is voor alle probleemkinderen. Op veel scholen zijn er meer probleemkinderen dan er tijd is om hen te begeleiden. Ouders willen graag het beste voor hun kind en gaan dan op zoek naar hulp.

 

U kunt dan kiezen voor een externe remedial teacher en bent dan bij EKKO aan het goede adres. Uw kind kan in mijn praktijk aan huis geholpen worden.