Aanbod voor scholen

Ik begeleid kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) met leerproblemen. Deze leerproblemen kunnen zijn:

  • leesproblemen (technisch en begrijpend lezen)
  • spellingproblemen
  • rekenproblemen
  • pedagogische problemen (concentratie, faalangst, weinig zelfvertrouwen)

Indien er op uw school leerlingen zijn die dergelijke problemen hebben en u hebt zelf niet de mogelijkheid om ze op uw school begeleiding te geven, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.


Er zijn diverse mogelijkheden waarop we kunnen samenwerken:

  • Ik kom op uw school met de leerling werken en doe eventueel eerst onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de problemen (toetsen, gesprek met de groepsleerkracht, LVS bekijken) en ga dan met deze leerling aan de slag. We stellen een contract op waarin de werkzaamheden en de tijdsduur worden vermeld. Ik onderhoud contact met de leerkracht van de leerling en heb daar regelmatig overleg mee. Ik maak gebruik van de faciliteiten van de school (toetsen, methoden, RT-materiaal) en eventueel van eigen RT-materiaal.
  • Ik kom op uw school met de leerling werken en doe eventueel eerst onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de problemen (toetsen, gesprek met de groepsleerkracht, LVS bekijken) en ga dan met deze leerling aan de slag. Echter de ouders zijn nu mijn opdrachtgever en betalen de kosten voor de remedial teaching. Ik stel samen met de ouders een contract op waarin de werkzaamheden en de tijdsduur worden vermeld. Ik onderhoud zelf het contact met de leerkracht van de leerling en heb daar regelmatig overleg mee. Ik maak gebruik van de faciliteiten van de school (toetsen, methoden, RT-materiaal) en eventueel van eigen RT-materiaal.